...

...

...

...

...

...

...

...

Maastricht betaalt de rekening

(reactie op het boek De Schark van Paul Bronzwaer)


Maastricht, 4 februari 2015

Geachte heer Bronzwaer,
Als Jekerdalbewoner en bijna overbuurvrouw van de Schark heb ik meteen uw boek over de Schark gekocht en met belangstelling gelezen.
We wonen hier 40 jaar en hebben steeds de ontwikkelingen omtrent de Pietersberg gevolgd en nogal wat documentatie verzameld.

Over “Kerstmis 1944” in Maastricht en in het bijzonder de dreiging omtrent het Ardennenoffensief wist ik weinig. Dat deel van uw boek heeft voor mij die tijd op een goede wijze duidelijker gemaakt. Dank daarvoor.

Minder enthousiast ben ik over het aspect ENCI. De woorden van de directie, de huidige directeur Gach op pag 10 en de vroegere directeur de Jong op pag 151 jo pag 105 zijn niet waar. Dat stuk geeft een valse toon en is nogal His Masters Voice.

Nog een reactie op het boek van Paul Bronzwaer

Het Bronzwaer/enci boekje las ik in een uurtje of anderhalf makkelijk uit. Best aardig , zoals J.Smeets al schreef, maar weinig indrukwekkend. Ik had gehoopt en verwacht dat het meer over het groevetje zou gaan en minder over Broeders en Paters en Amerikanen in Limburg. Ik wist niet dat de naam De Schark voor het hele gebied goldt ; ik dacht alleen voor de groeve.
De laatste alinea van het pamflet luidt:

Een tweede wezenlijke gebeurtenis is dat ENCI de groeve heeft aangekocht. Vanaf het eerste moment dat het bedrijf eigenaar van de groeve was , is de directie zich bewust geweest van het ""historisch belang "" van de groeve. Ze besloot dan ook deze niet af te graven. Bovendien voelde zij zich ervoor verantwoordelijk de groeve in goede staat te houden waardoor deze aan de vereiste veiligheidsvoorwaarden voldoet. De groeve is ingepast in het herinrichtingsplan van het hele ENCI-gebied. We kunnen vaststellen dat door dit zorgzame beleid en respect voor de historie, de groeve voor het nageslacht behouden is.
De z.g. zorgzame "directie" is zich blijkbaar nooit bewust geweest van het historisch belang van de groeves Zonneberg , Slavante en Zuidelijk stelsel. Het is alsof de ontvoerder en moordenaar van een gegijzelde zich verdedigt door te zeggen dat hij toch de pink van het slachtoffer op sterk water heeft gezet.
Wie heeft overigens de naam "Amerikaans oorlogsmonument" bedacht? Komt dat ook uit de Enci-koker?
Eerder zou Ft.St.Pieter waar bijna een jaar lang meer dan 250 Amerikaanse militairen gekampeerd hebben daarvoor in aanmerking komen. Het 125ste liaison squadron was zeer actief tijdens de battle in de Hurtgen forest ( de derde grootste veldslag na Normandie en Ardennen) en tijdens het Ardennen offensief. In de paar gangen onder ft.st.P staan vele Amerikaanse namen. Wellicht is Bronzwaer ervoor te porren ook een ander licht te laten schijnen over het historisch besef van Enci.

Henri Ceha

Halogenen, Fluor, Chloor, Broom, etc.

De ENCI krijgt vergunning om afval te verbranden met halogenen, fluor, chloor en broom.
Maar halogenen kun je niet onschadelijk maken door verbranding. Datzelfde geldt voor het cyanide en non-ferro-metallurgie afval dat ENCI mag verbranden.
Vroeger werd non-ferro afval gebruikt om veldwegen en tennisvelden te verharden. Want doordat dit lood zink of cadmium bevat is het zo giftig dat er geen onkruid op groeit. Dat is nu een milieudelict, daarom zijn er sluwere dumptechnieken bedacht.
Men kiest er nu voor om het vergif VERDUND in onze leefomgeving te brengen. Want verdunnen is het enige wat ENCI met dit gif kan doen. Een deel van het vergif wordt verdund met de cement.
Bouwvakkers moeten daarmee werken en onze kinderen erin leven. En heel veel gif wordt verdund met de uitgestoten rookgassen. De ENCI stoot namelijk ontzettend veel CO2 uit.
Daarom blijft de hoeveelheid gif per ton CO2 altijd wel binnen de wettelijke normen.

Die truc is niet nieuw, ENCI stoot zo al jaren met vergunning grote hoeveelheden kwik uit. Dat moet je vergelijken met een boot die op zee heel veel water opzuigt en weer uitspuit. In het uitgespoten water is vergif toegevoegd, maar het is zo weinig dat het binnen de wettelijke norm valt. Als die boot maar genoeg doorspoelt kunnen we zo alle gif van de wereld in zee lozen. Wie de zee vervuilen een milieudelict vindt, moet goedpraten waarom verdund vergif in de lucht dan wel mag.

De eerlijke reden waarom dit mag kennen we al: het draait om geld. Want zo raakt de vervuiler zijn afval goedkoop kwijt. En als mooie bijkomstigheid levert het de ENCI veel geld op.
Onze overheid moet dat goedkeuren want alles voldoet aan de Europese normen. En de consument boeit het niet want die eist de goedkoopste oplossing.
We leveren liever onze gezondheid in dan onze koopkracht.
Het onderliggende probleem is dat we alleen consumenten en overheden hebben, niemand daarvan voelt zich verantwoordelijk. Zelfs kranten richten zich naar de consumptiemaatschappij.

Sympathisant van SES (de naam is bij SES bekend)

Ontvangen Meldingen

L.S.
Het is de laatste dagen weer raak met de stankoverlast (van de ENCI fabriek??) op de St.Pietersberg.
ca 2 dagen geleden diende zich weer de bekende “ zwavelstank” aan en nu is het vooral de “vuilverbranderslucht”.
Wanneer gaat dit nu eens ophouden .????
F.Dijkstra ( 11 okt 2014 )