...

...

...

...

Is ENCI een Cementfabriek of een Afvalverbrander?

In ovenhal 1 worden stoffen gemengd en daarna in oven 8 van Enci verbrand. De assen uit de oven worden gemalen door het eindproduct Enci-cement.
Enci heeft een "veranderingsvergunning" aangevraagd en gekregen voor de verbranding van nieuwe afvalstoffen (zie lijst van de bijlage). De vergunning is op 16 januari 2013 van kracht geworden. Bijlage: afvalstoffenlijst; sterretje betekent gevaarlijk.

ENCIkliek

S i b e l c o

  • De verkoop van Mergel door ENCI aan Sibelco is per 1 januari definitief gestopt

N i e u w s