...

De Stichting ENCI STOP (SES) staat in de traditie van verzet tegen de afgraving van de Sint Pietersberg sinds 1923.

De cementfabriek ENCI Maastricht is altijd omstreden geweest, omdat het zeer velen aan het hart gaat dat dit unieke bovengrondse- en ondergrondse Natuurmonument van 65 000.000 jaar oud in 80 jaar werd afgegraven en een diep gat resteert.
De naam Eerste Nederlandse cementfabriek is onjuist, want Enci is niet de éérste.....


klik voor Archief "nieuw"

klik voor Ons "oude" Archief


Historische Loopgraaf

Hieronder een Franse kaart uit 1675 gemaakt voor het beleg van Maastricht door Koning Lodewijk de 14de. Ed Stevenhage heeft die ontdekt. ...