VRSP
VRSP
VRSP

De tekening van Elly Magnee hangt vlakbij het door haar geredde medallon uit 1899.

De Vereniging tot Redding van de Sint Pietersberg is opgericht op 21 januari 1992 en heeft haar naam en bestaan te danken aan wijlen Elly Magnee. Elly had haar hart verpand aan de natuur en in het bijzonder de Sint Pietersberg en de grotten onder de berg waar zij met grote regelmaat te vinden was. Oude opschriften, tekeningen en het voorzichtig blootleggen van fossielen hadden haar bijzondere belangstelling.
Aanvankelijk had Elly een stichting opgericht om in verzet te komen tegen de afgraving van de Sint Pietersberg en tegen de vervuiling, maar een breder gedragen vereniging met actieve leden had toch haar voorkeur. Vanuit een eeuwenoude traditie liepen buurtbewoners met een grote liefde voor de Sint Pietersberg graag in het onderaardse gangenstelsel ('de grotten'). Hoewel dit de nazaten waren van de blokbrekers die de gangen groeven, mochten volgens de wet alleen de VVV en de stichting onderaardse kalkgroeves in de gangen lopen. Daarom sprak men wel over de illegale berglopers. Omdat Elly voor de Berg vocht werden deze illegale berglopers de eerste leden van de Vereniging tot Redding van de Sint Pietersberg. De VRSP had een duidelijke doelstelling die vervat is in haar statuten. Door middel van alle wettelijke middelen redden van de Sint Pietersberg wat er nog te redden viel, waar mogelijk de natuur, cultuurwaarden en het milieu in al haar facetten herstellen, behouden en beschermen. De VRSP heeft dankzij Elly haar tomeloze inzet en die van het bestuur opmerkelijke resultaten behaald. Toen de ENCI het in 1899 door Kuipers gemaakte standbeeld Maastricht Vooruit, beter bekend als 'de medaillon' zou afgraven en vermalen, wilde Elly dit historische symbool van de voorloper van de VVV redden. Zij regelde de vergunning, fondsen, bewaking en alles wat nodig was om het kunstwerk naar een veilige plek in de Zonneberg te verplaatsen, waardoor het voor het nageslacht is behouden gebleven. Elly en het embleem van de VRSP zijn daarom op de wand rechts van 'de medaillon' vereeuwigd. Iets waar velen Elly tot in lengte van dagen dankbaar voor zullen blijven is dat door haar inzet de regeling Recreatief Berglopen tot stand is gekomen. De echte liefhebbers, die het gangenstelsel beter kennen dan menige gids, mochten nu legaal van de onderaardse gangen genieten. Voor de buurtbewoners werd een uitlaatgebied op het plateau geregeld, waar hun honden vrij konden lopen. Heel voornaam is dat de VRSP als eerste de schadelijke gevolgen van de grootschalige grondwateronttrekking door de ENCI onder de aandacht bracht. Zij maakte de kwestie aanhangig bij de Raad van State en werd in het gelijk gesteld. Ook kwam de VRSP in verzet tegen de afvalverbranding in de oven van ENCI. Het vervangen van een deel van de brandstof door afval zorgde namelijk voor een sterke toename van de stank- en geluidsoverlast. De gigantische hoeveelheid CO2 die bij het maken van cement vrij komt, verdunt alle gevaarlijke stoffen, zoals kwik, stikstof, zwavel en dioxines. Daardoor blijven de percentages van de gifstoffen volgens de Europese wet altijd beneden de norm, dit geeft de industrie carte blanche om de uitstoot niet te filteren. Maar dat betekent niet dat de uitstoot geen invloed heeft op de gezondheid van de omwonenden. Helaas is de strijd voor een gezond milieu ook heden nog niet gewonnen.
Daarom gaat de VRSP onder de paraplu van de Stichting ENCI STOP verder.