...

...

...

...

...

2014

Raad van State vernietigt Milieuvergunning van ENCI Maastricht

woensdag 5 februari 2014

In de einduitspraak van vandaag is de Raad van State van oordeel dat 'significante gevolgen van Enci voor de Belgische Natua 2000-gebieden niet worden uitgesloten'.
Daarom had het provinciebestuur een zogenoemde passende beoordeling moeten maken in het kader van de milieuvergunningen. Nu dat niet is gebeurd, heeft het provinciebestuur niet aan de opdracht in de tussenspraak voldaan, aldus de hoogste bestuursrechter.
De voorschriften over de uitstoot van de stof en zwavelsioxiden zijn naar het oordeel van de Raad van State door het provinciebestuur wel goed hersteld.

Gevolg van de uitspraak

Door de uitspraak van vandaag beschikt Enci niet meer over een milieuvergunning voor de klinker- en cementproductie.

2013

2012 en vroeger